Over JOGG-Zaanstad

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven om vanuit hun rol bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Hoe realiseren wij dat samen?

JOGG-Zaanstad

Onze droom
Stel je eens voor dat iedereen lekker in z'n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo'n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen? Daarom zetten we ons in voor een omgeving waarin kinderen en jongeren gewoon gezond kunnen opgroeien.

Onze visie
Wij geloven in de kracht van een gezonde omgeving. JOGG is een integrale aanpak in de wijk die, samen met professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven, een gezonde omgeving creëert. Waarin een gezonde leefstijl normaal is en de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Zowel preventief als curatief.

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. 
Daarom maken we de plekken waar kinderen veel komen gezonder. Zodat ze thuis, op school of op hun sportvereniging meer bewegen, gezonder eten en beter slapen. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld.

Feiten en cijfers (wat zullen we hier plaatsen)
Overgewicht is een complex probleem. In dit filmpje wordt het kort uitgelegd.
Jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust op de toekomst. Maar de wereld waarin onze jeugd opgroeit, is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg: veel kinderen hebben overgewicht. In groep zeven bijvoorbeeld zijn 1 op de 5 kinderen in Nederland te zwaar. In sommige Zaanse wijken is dit zelfs 1 op de 3*.

Overgewicht komt met name voor bij jongeren uit een gezin met lage  sociaal economische status (SES); zij zijn vaker laag opgeleid en laaggeletterd en hebben vaker een migranten-achtergrond, een laag inkomen en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Gemeente Zaanstad is sinds 2012 een JOGG-gemeente. 

* Bron: Metingen Jeugdgezondheidszorg 2019

Samen voor een gezonde omgeving en leefstijl

JOGG is een integrale aanpak in de wijk die, samen met jou, een gezonde omgeving creëert. Waarin een gezonde leefstijl normaal is en de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Onze rol hierin is inspireren, faciliteren en verbinden. Hoe realiseert Team JOGG-Zaanstad dat met haar partners?

 • Met de vier themacampagnes Groente… zet je tanden erin! Gratis Bewegen, gewoon doen!  DrinkWater en Slaap lekker! maken we gezond weer aantrekkelijk voor kinderen.
 • Voor ouders en kinderen heeft JOGG-Zaanstad materialen en biedt samen met GGD Zaanstreek-Waterland bijvoorbeeld gratis cursussen aan, zoals ZaansFit
 • Op basisscholen, middelbare scholen en de kinderopvang is meer aandacht voor voeding, beweging. en sociaal welbevinden.
 • JOGG-Zaanstad werkt samen met tal van Zaanse activiteiten.
 • Professionals in zorg, sport, welzijn  en onderwijs en lokale partijen worden in vier Zaanse gezondheidsnetwerken verbonden, met als doel dat Zaanse kinderen en ouders een gezonde leefstijl ontdekken en zelf de regie nemen om dit te bereiken
 • Professionals kunnen advies vragen aan of doorverwijzen naar Centrale Zorgverleners. Dit zijn jeugd-verpleegkundigen en pedagogen van GGD Zaanstreek-Waterland die een centrale rol hebben in de aanpak van overgewicht
 • We werken landelijk samen aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. dat doen we middels de domein overstijgende aanpak Kind naar gezonder gewicht.
 • Wij bieden professionals kosteloos de training ‘In gesprek over een  Gezonde leefstijl Zaanstad’ aan. Met deze training leren zij o.a. hoe je het gesprek aangaat over gezonde leefstijl en wat hun rol en die van andere professionals in de ketenaanpak is.
 • Door de gemeente Zaanstad wordt gewerkt aan de optimalisatie van sport- en speelfaciliteiten in de wijken. Hiermee wordt dagelijks bewegen (wandelen en fietsen), buiten spelen en ontmoeten gestimuleerd.   
 • We denken graag mee met wijkbewoners en professionals om zelf een gezonde activiteit te organiseren. En zoeken waar nodig samen naar subsidies.
 • We ondersteunen het project Gezond Opgroeien in onze buurgemeenten, dat gebaseerd is op de JOGG-aanpak.
 • Ook werken we samen mee aan het project Kansrijke Start, waarin we extra aandacht hebben voor zwangeren en de 1e 1000 dagen van het(on)geboren kind.

Team JOGG-Zaanstad:SamenwerkingHoog contrast