Over JOGG-Zaanstad

Wij stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven om vanuit hun rol bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Hoe realiseren wij dat?

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak in de wijk die zorgt voor een daling van het aantal jongeren (0-18 jaar) met overgewicht.

Overgewicht in Zaanstad

Jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust op de toekomst. Maar de wereld waarin onze jeugd opgroeit, is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg: veel kinderen hebben overgewicht. In groep zeven bijvoorbeeld zijn 1 op de 5 kinderen in Nederland te zwaar. In sommige Zaanse wijken is dit zelfs 1 op de 3*. 

Overgewicht komt met name voor bij jongeren uit een gezin met lage  sociaal economische status (SES); zij zijn vaker laag opgeleid en laaggeletterd en hebben vaker een migranten-achtergrond, een laag inkomen en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Gemeente Zaanstad is sinds 2012 een JOGG-gemeente. Zaanstad focust hier op gezonde omgeving voor kinderen en hun ouders. Een omgeving waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is. Lees meer over de resultaten in de Factsheet resultaten JOGG-Zaanstad 2017.pdf.

Proeftuin voor landelijk model 

Zaanstad is één van de acht gemeenten die onderdeel zijn van de proeftuin 'Care for Obesity’. Doel van dit project is om - rondom overgewicht en obesitas bij kinderen - te komen tot landelijk toepasbare oplossingen voor een sluitende ketenaanpak van ondersteuning en zorg voor het kind, het gezin en de omgeving.

* Bron: Metingen Jeugdgezondheidszorg 2016. 

Samen voor een gezonde leefstijl

Om een gezonde leefomgeving te creëren, verbindt het Team JOGG-Zaanstad zoveel mogelijk professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven. Wij stimuleren hen om vanuit hun rol bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Hoe realiseren wij dat?

Team JOGG-Zaanstad:


Samenwerking