Cijfers & resultaten

Zoveel mogelijk van wat we doen binnen de integrale JOGG aanpak evalueren we. Dat doen we met zowel professionals als inwoners. De meest belangrijke onderzoeken en cijfers staan hieronder.

Cijfers overgewicht


Tijdens de contactmomenten met de jeugdarts of -verpleegkundige van de GGD worden kinderen  gemeten en gewogen. Op basis van onder andere deze overgewicht cijfers maakt de GGD beleid en past JOGG-Zaanstad haar aanpak aan.
Evaluatie van de centrale zorgverleners


In 2017 zijn deze specialisten van het Centrum Jong gestart: Hoe wordt doorverwezen? Wat is het effect van deze spin in het web? En hoe ervaren professionals en ouders de zorg?
Lees hier de  evaluatie van de Centrale zorgverleners

Cijfers ZaansFit cursus


Samen met Epidemiologie van de GGD zijn de kenmerken van de deelnemers van ZaansFit cursus beschreven. Het gaat over de groep die heeft deelgenomen itussen oktober 2016 tot en met december 2019.
Lees hier de cijfers van de ZaansFit cursussen. 

Onderzoek onder inwoners over gezond opvoeden


Onderzoek onder migranten in Zaanstad Zuidoost. In opdracht van JOGG-Zaanstad en uitgevoerd door Pharo (expertise centrum geozndheidsverschillen in 2018. 

Lees de 9 tips n.a.v. het onderzoek onder inwoners van Zaanstad Zuidoost over het recept van een gezonde opvoeding.

Wat kost overgewicht?


Lees hier de factsheet uit 2021 ‘Wat kost overgewicht, een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen’.
Hieruit blijkt dat overgewicht bij kinderen ongelijkheden in gang zet die niet gemakkelijk zijn terug te draaien. Op korte én lange termijn heeft overgewicht bij kinderen negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en psychosociale gezondheid. Dit leidt uiteindelijk tot kosten voor de persoon en de samenleving.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring