Cijfers & resultaten

Zoveel mogelijk van wat we doen binnen de integrale JOGG aanpak evalueren we. Dat doen we met zowel professionals als inwoners. De meest belangrijke onderzoeken en cijfers staan hieronder.

Cijfers overgewicht


Tijdens de contactmomenten met de jeugdarts of -verpleegkundige van de GGD worden kinderen  gemeten en gewogen. Op basis van onder andere deze overgewicht cijfers maakt de GGD beleid en past JOGG-Zaanstad haar aanpak aan.

Cijfers ZaansFit cursus


Samen met Epidemiologie van de GGD zijn de kenmerken van de deelnemers van ZaansFit cursus beschreven. Het gaat over de groep die heeft deelgenomen itussen oktober 2016 tot en met december 2019.
Lees hier de cijfers van de ZaansFit cursussen.

Evaluatie centrale zorgverlener Zaanstad

Bij veel kinderen met obesitas is meer aan de hand dan ernstig overgewicht. Vaak maken ze deel uit van gezinnen die te maken hebben met complexe
problemen. Voor hen is langdurige begeleiding en maatwerk een betere oplossing dan slechts te focussen op de aanpak van obesitas. Deze begeleiding wordt gedaan door de centrale zorgverlener. Hoe wordt doorverwezen en wat is het effect van deze spin in het web? Factsheet_CentraleZorgverlenerWat kost overgewicht?


Het loont om te investeren in aanpak overgewicht bij kinderen 
In opdracht van GGD Zaanstreek-Waterland en JOGG-Zaanstad voerde het Mulier Instituut een literatuuronderzoek uit.

Het blijkt dat overgewicht bij kinderen ongelijkheden in gang zet die niet gemakkelijk zijn terug te draaien. Overgewicht heeft op korte én lange termijn negatieve gevolgen bij kinderen voor hun lichamelijke en psychosociale gezondheid. Dit leidt uiteindelijk tot kosten voor de persoon en de samenleving. De maatschappelijke kosten, denk hierbij aan een lagere arbeidsproductiviteit en een lager inkomen, zijn veel hoger dan de zorgkosten. Hoe ernstiger het overgewicht, hoe hoger de kosten. Internationale studies schatten alle kosten van obesitas bij kinderen over de gehele levensloop op €150.000 per kind.

Lees hier de factsheet ‘Wat kost overgewicht, een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen’.

Onderzoek onder inwoners over gezond opvoeden


Onderzoek onder migranten in Zaanstad Zuidoost. In opdracht van JOGG-Zaanstad en uitgevoerd door Pharo (expertise centrum geozndheidsverschillen in 2018. 

Lees de 9 tips n.a.v. het onderzoek onder inwoners van Zaanstad Zuidoost over het recept van een gezonde opvoeding.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring